TS Phạm Thị Kim Anh - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề TS Phạm Thị Kim Anh trên VTC News

Để trở thành ngôn ngữ thứ 2, chuyên gia đề xuất cần quy chuẩn tiếng Anh đầu vào Đại học

Để trở thành ngôn ngữ thứ 2, chuyên gia đề xuất cần quy chuẩn tiếng Anh đầu vào Đại học

Để tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2, cần sớm đưa thứ tiếng này vào giảng dạy các môn học trong nhà trường và quy định chuẩn đầu vào tiếng Anh bậc đại học.
'Cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái phơi bày bệnh thành tích trong giáo dục'

'Cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái phơi bày bệnh thành tích trong giáo dục'

Theo TS Phạm Thị Kim Anh, giáo viên "mượn tay" học sinh xử lý lẫn nhau nhằm tránh tiếng đánh trẻ, là hậu quả của quy định ngành giáo dục "đẻ" ra, trong đó có bệnh thành tích.