Tìm thấy 11 kết quả với từ khóa “

TS Đàm Quang Minh

Chuyện buồn giáo sư

Chuyện buồn giáo sư

Nhiều người rất giỏi phải ngậm ngùi vì chẳng thể qua được vòng bỏ phiếu, trong khi đó nhiều người ghi điểm đầy đủ qua các thang bảng điểm trở thành giáo sư dù thực sự không đủ năng lực.