trưởng phòng bị cách chức vì sử dụng bằng giả

Cách chức Trưởng phòng bảo vệ Chính trị nội bộ tỉnh Hải Dương

16:56 13/06/2017

Trưởng phòng bảo vệ Chính trị nội bộ Tỉnh ủy Hải Dương sử dụng bằng cấp 3 và bằng đại học không hợp pháp vừa bị cách chức.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng