Tìm thấy 29 kết quả với từ khóa “

Trương Đình Anh

Ai 'ngồi' nổi ghế nóng CEO ở FPT?

Ai 'ngồi' nổi ghế nóng CEO ở FPT?

Không ai biết được ngoài chính ông Trương Đình Anh rằng ông sẽ “theo lao” hay “quy ẩn” khỏi vị trí CEO của FPT sau kì nghỉ phép kéo dài đến hai tháng.