Trưng bày tài liệu chứng minh Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Trưng bày tài liệu chứng minh Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam trên VTC News

Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam: Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam: Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

Nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và 100 bản đồ được trưng bày tại triển lãm "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam: Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" là những bằng chứng quan trọng chứng minh chủ quyền của 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.