Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

trump đọc thông điệp liên bang

Video: Tổng thống Trump kêu gọi đoàn kết lưỡng đảng

Video: Tổng thống Trump kêu gọi đoàn kết lưỡng đảng

Video 11:10 06/02/2019 0

Tổng thống Trump mở đầu Thông điệp Liên bang 2019 bằng lời kêu gọi đoàn kết lưỡng đảng: "Hàng triệu công dân Mỹ đang dõi theo chúng ta trong căn phòng này, hy vọng chúng ta sẽ không phân chia thành hai đảng phái, mà sẽ lãnh đạo họ như một quốc gia thống nhất."