Tìm thấy 39 kết quả với từ khóa “

Trục vớt

Căng thẳng trục vớt gỗ huê giá 10 tỷ đồng

Căng thẳng trục vớt gỗ huê giá 10 tỷ đồng

Việc trục vớt gỗ huê tiền tỷ dưới ngầm Troóc được tiến hành khẩn trương, tích cực bằng sức người và máy móc nhưng do gỗ huê nằm sâu dưới lòng suối, kẹt trong đất đá và bị vỡ dòng chảy nên rất khó khăn.