Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

trẻ ăn dặm

Những ngộ nhận khi cho trẻ ăn dặm

Những ngộ nhận khi cho trẻ ăn dặm

Video 12:12 22/01/2016 0

Thạc sỹ Lê Nhất Phương Hồng, chuyên gia về sữa mẹ và ăn dặm đã chia sẻ và tư vấn về các cách hiểu chưa đúng, quan niệm sai lầm về ăn dặm.