Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

Tranh bút lửa

Hồi sinh tranh bút lửa Đà Lạt

Hồi sinh tranh bút lửa Đà Lạt

Một họa sĩ đường phố từ Huế vào Đà Lạt lập nghiệp, anh Nguyễn Khánh Hoàng đã hồi sinh nghề tranh bút lửa tưởng như đã bị mai một.