Tìm thấy 21 kết quả với từ khóa “

Trần Hùng Huy

Nguyên Thống đốc NHNN: Gia đình ông Trầm Bê phạm luật

Nguyên Thống đốc NHNN: Gia đình ông Trầm Bê phạm luật

Ông Cao Sỹ Kiêm, Nguyên Thống đốc Ngân hàng nhà nước cho biết, việc gia đình ông Trầm Bê hiện đang nắm giữ hơn 20% vốn tại ngân hàng, chiếu theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 cổ đông và những người có liên quan không được sở hữu vượt 20% vốn của các tổ chức tín dụng là vi phạm pháp luật.