Trần Hoàn

'Em gái nhỏ' hát cho Hồ Chủ tịch nghe trước lúc đi xa là ai?

09:41 02/09/2019

Nhiều người vẫn không biết "em gái nhỏ" hát bài quan họ cho Bác Hồ nghe trước lúc đi xa ai và tại sao chị lại có mặt bên Bác vào thời điểm đó?

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng