Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

Tổng công ty Dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone

Ra mắt Tổng công ty Dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone

Ra mắt Tổng công ty Dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone

Tổng công ty dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone đã chính thức được ra mắt chiều này 11/8 với định hướng đổi mới từ tư duy đến phong cách kinh doanh để sớm đạt được các mục tiêu phát triển, góp phần đưa VNPT về vị trí số 1 trên thị trường viễn thông, CNTT.