Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

Kiểm toán Vicem: Nghìn tỷ đồng ‘bỏ quên’ khi cổ phần hoá

13:24 05/09/2019

Theo Kiểm toán Nhà nước, tổng giá trị phần vốn Nhà nước tại Vicem tăng khoảng 1.169 tỷ đồng khi xác định lại giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng