Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

Tỉnh nghèo

Quảng Ngãi xin về lại tỉnh nghèo

Quảng Ngãi xin về lại tỉnh nghèo

Tỉnh Quảng Ngãi có công văn xin ra khỏi nhóm tỉnh có thu nhập cao để được hưởng chính sách như khi chưa điều tiết nguồn thu địa phương về ngân sách trung ương.