Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

Tiên học lễ

Lễ và Văn hay nhân cách và trí tuệ

Lễ và Văn hay nhân cách và trí tuệ

Không nên dán nhãn “ngàn đời”, “truyền thống” vào  Lễ và Văn rồi mặc định đó là thứ bất biến; vấn đề cốt lõi cần bàn là quan hệ giữa nhân cách và trí tuệ con người.

Bỏ khẩu hiệu 'Tiên học lễ' là đúng

Bỏ khẩu hiệu 'Tiên học lễ' là đúng

Những người chỉ trích đề xuất bỏ khẩu hiệu "Tiên học lễ" của GS Trần Ngọc Thêm đang đánh đồng “Lễ” với việc giáo dục đạo đức, tạo ra cuộc tranh cãi không cần thiết.