Tìm thấy 8 kết quả với từ khóa “

tiên học lễ hậu học văn

Lễ và Văn hay nhân cách và trí tuệ

Lễ và Văn hay nhân cách và trí tuệ

Không nên dán nhãn “ngàn đời”, “truyền thống” vào  Lễ và Văn rồi mặc định đó là thứ bất biến; vấn đề cốt lõi cần bàn là quan hệ giữa nhân cách và trí tuệ con người.