Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

thuốc lá độc hại

Biết thông tin này, ai cũng phải bỏ thuốc lá

Biết thông tin này, ai cũng phải bỏ thuốc lá

Thuốc lá chứa 7.000 chất độc hóa học, trong đó ít nhất 70 chất có thể gây ung thư, một điếu thuốc lá trung bình có khoảng 18 mg hắc ín, lượng phóng xạ tích tụ trong khói thuốc lá được so sánh với 1 lần chụp X-quang.