Tìm thấy 23 kết quả với từ khóa “

thuế VAT

VAT không có mắt

VAT không có mắt

VAT “không có mắt”, không phân biệt người giàu hay người nghèo, nam hay phụ, lão hay ấu, cứ tiêu dùng mặt hàng như nhau thì đóng thuế như nhau.