Tìm thấy 60 kết quả với từ khóa “

thủ tục hành chính

Bộ Công thương ‘đẻ’ quá nhiều giấy phép con

Bộ Công thương ‘đẻ’ quá nhiều giấy phép con

Các chuyên gia kinh tế trong nước nhận định, trong thời gian tới, Bộ Công thương cần phải tiếp tục cắt giảm các điều kiện kinh doanh hay nói cách khác là các “giấy phép con” để tạo “cởi trói” cho doanh nghiệp.