thu nhập bình quân nhân viên

Kiểm toán 'khui' hàng loạt vấn đề lương, thưởng một doanh nghiệp công ích

16:14 24/06/2017

Kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, dòng tiền trong năm âm, chưa phân phối lợi nhuận phát sinh từ năm 2014 đến năm 2016, nhưng công ty này đã chi khen thưởng, phúc lợi lũy kế đến ngày 31/12/2016 với số tiền 11,5 tỷ đồng và làm cho quỹ khen thưởng, phúc lợi trên bảng cân đối kế toán bị âm trên 8,2 tỷ đồng.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng