Tìm thấy 9 kết quả với từ khóa “

thong tin tuyen sinh 2017

8 điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm 2017

8 điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm 2017

Trong dự thảo Quy chế Tuyển sinh chính quy trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã dự kiến thực hiện một số điểm mới sẽ áp dụng từ kỳ thi tuyển sinh năm 2017.