Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - VTC News
Tìm thấy 26 kết quả với từ khóa “

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng không 'ăn dày' lãi suất

Ngân hàng không 'ăn dày' lãi suất

(VTC News) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết với lãi suất huy động 9% và lãi suất cho vay 15%, ngân hàng mới chỉ đạt điểm hoàn vốn cơ bản.