thời bao cấp - VTC News
Tìm thấy 9 kết quả với từ khóa “

thời bao cấp

Ký ức thời bao cấp

Ký ức thời bao cấp

Video 07:47 18/10/2013 0

(VTC News) - Thời bao cấp đã đi qua khá lâu nhưng ký ức về một thời kỳ khó khăn ấy vẫn luôn còn mãi trong tâm trí của nhiều con người Việt Nam.