Tìm thấy 15 kết quả với từ khóa “

thợ điện

Thợ điện trong tâm dịch COVID-19

Thợ điện trong tâm dịch COVID-19

Các cán bộ, nhân viên của Điện lực Bắc Giang nói chung, Điện lực Việt Yên nói riêng đang dốc sức thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo điện phục vụ nhân dân trong mùa dịch.