thiết kế - VTC News
Tìm thấy 159 kết quả với từ khóa “

thiết kế

TS. Lê Đức Hùng với dự án 'Kỹ thuật thiết kế vi mạch số công suất thấp, công nghệ và ứng dụng'

TS. Lê Đức Hùng với dự án 'Kỹ thuật thiết kế vi mạch số công suất thấp, công nghệ và ứng dụng'

Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM đã nghiên cứu thành công và sẵn sàng chuyển giao quy trình công nghệ thiết kế vi mạch số công suất thấp (SOTB) - công nghệ tiềm năng cho lĩnh vực IoT và các giải pháp ứng dụng trong thành phố thông minh.