Tìm thấy 19 kết quả với từ khóa “

thị trường khoa học công nghệ

2017-2018: Năm của hoàn thiện thể chế phát triển thị trường khoa học công nghệ

2017-2018: Năm của hoàn thiện thể chế phát triển thị trường khoa học công nghệ

Có thể nói về cơ bản môi trường pháp lý cho thị trường KHCN đã đầy đủ, việc ban hành các văn bản và triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thị trường KHCN đến năm 2020 đã góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện công nghệ; thương mại hóa kết quả nghiên cứu KHCN;...

Phát triển thị trường KH&CN an toàn và vững mạnh

Phát triển thị trường KH&CN an toàn và vững mạnh

Đó là thông tin được thể hiện trong định hướng nhiệm vụ của Chương trình Phát triển Thị trường KH&CN đến 2020 do ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN cung cấp tại hội thảo “Về Hiệp định Thương mại tự do, phương thức quản trị công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ” diễn ra vào sáng 18/5 tại Hà Nội.