thí điểm tự chủ

Thí điểm tự chủ, Đại học Bách khoa Hà Nội được làm gì?

23:16 25/10/2016

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, trách nhiệm bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập, nghiên cứu.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng