Tìm thấy 10 kết quả với từ khóa “

thẻ bảo hiểm y tế

Đổi thẻ BHYT có bổ sung thông tin 'đủ 5 năm liên tục'

Đổi thẻ BHYT có bổ sung thông tin 'đủ 5 năm liên tục'

Những trường hợp khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả thì thực hiện ngay việc đổi thẻ bảo hiểm y tế mới có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục” trả cho người tham gia bảo hiểm y tế.