Báo Điện tử VTC News

Thành lập tổng cục quản lý thị trường - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Thành lập tổng cục quản lý thị trường trên VTC News

Tổng cục Quản lý thị trường sẽ chiếm 50% ngân sách Bộ Công Thương

Tổng cục Quản lý thị trường sẽ chiếm 50% ngân sách Bộ Công Thương

Bộ Công Thương đang xây dựng phương án tài chính cho Tổng cục Quản lý thị trường; dự kiến ngân sách cho Tổng cục này chiếm 50% ngân sách Nhà nước cho cả Bộ Công Thương.
Thành lập Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

Thành lập Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.