Tập đoàn Nhà nước - VTC News
Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

Tập đoàn Nhà nước

'Thay máu' doanh nghiệp nhà nước: Cố 1 tý có 2,5 tỷ USD

'Thay máu' doanh nghiệp nhà nước: Cố 1 tý có 2,5 tỷ USD

“Tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp nhà nước là hơn 5 triệu tỷ đồng nhưng nếu cải thiện được hiệu quả thêm một điểm phần trăm, thì khối tài sản này tạo giá trị tăng thêm khoảng 2,5 tỷ USD”, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tính toán.