Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

Tập đoàn hóa chất

Tibaco giảm lãi mạnh, sắp họp cổ đông bất thường

Tibaco giảm lãi mạnh, sắp họp cổ đông bất thường

CTCP Ắc quy Tia Sáng (Tibaco, mã chứng khoán TSB) dự kiến họp Đại hội cổ đông bất thường để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị công ty trong bối cảnh kinh doanh không thuận lợi, lợi nhuận 6 tháng đầu năm giảm 91,6% so với cùng kỳ.