Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

tăng thuế giá trị gia tăng

Đề xuất tăng thuế VAT: Tăng thu hay tận thu?

Đề xuất tăng thuế VAT: Tăng thu hay tận thu?

Việc tăng thuế VAT tác động vào chi tiêu của 90 triệu dân, chắc chắn sẽ tác động đến tiêu dùng của toàn nền kinh tế, còn nhiều điểm cần phải tính toán trong đề xuất tăng thuế VAT do Bộ Tài chính đưa ra.