Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

tặng quà Tết cấp trên

Bộ Công an cấm tặng quà Tết cấp trên

Bộ Công an cấm tặng quà Tết cấp trên

Bộ Công an yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm chủ trương cấm tặng quà Tết cấp trên dưới mọi hình thức, không sử dụng ngân sách và phương tiện công trái quy định trong dịp Tết, lễ hội.