Tìm thấy 50 kết quả với từ khóa “

tân Tổng thống Mỹ

‘Mũ đỏ Donald Trump’: Cảnh báo chấn động đang thành hiện thực

‘Mũ đỏ Donald Trump’: Cảnh báo chấn động đang thành hiện thực

Chính quyền của tân Tổng thống Mỹ tuyên bố một chiến lược thương mại nhằm bảo vệ việc làm cho người Mỹ nhưng trong lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện rất nhiều chiếc mũ đỏ với dòng chữ "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" lại được sản xuất ở bên ngoài nước Mỹ.

FED khó kìm hãm được tham vọng của ông Trump

FED khó kìm hãm được tham vọng của ông Trump

Nếu ông Trump thực hiện đầy đủ những gì đã cam kết trong chính sách kinh tế của mình khi tranh cử, mà trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc giảm thuế và tăng chi tiêu công, thì kế hoạch lãi suất thận trọng của FED nhiều khả năng sẽ bị phá vỡ.