Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

tân tổng thống mỹ Donald Trump

‘Mũ đỏ Donald Trump’: Cảnh báo chấn động đang thành hiện thực

‘Mũ đỏ Donald Trump’: Cảnh báo chấn động đang thành hiện thực

Chính quyền của tân Tổng thống Mỹ tuyên bố một chiến lược thương mại nhằm bảo vệ việc làm cho người Mỹ nhưng trong lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện rất nhiều chiếc mũ đỏ với dòng chữ "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" lại được sản xuất ở bên ngoài nước Mỹ.