Tìm thấy 13 kết quả với từ khóa “

tắc kè

Côn trùng đẻ ra tiền tỷ

Côn trùng đẻ ra tiền tỷ

Mỗi tháng, doanh thu của một trang trại nuôi côn trùng tại Hà Nội là trên 500 triệu đồng, sau khi trừ 20% chi phí còn lãi đến 400 triệu.