Tìm thấy 70 kết quả với từ khóa “

sư phạm

Hàng vạn cử nhân sư phạm ra trường thất nghiệp

Hàng vạn cử nhân sư phạm ra trường thất nghiệp

Việc nhiều trường sư phạm phải tuyển sinh viên với điểm đầu vào chỉ 9 – 10 điểm cho 3 môn cùng với tình trạng hàng vạn cử nhân sư phạm đang thất nghiệp khiến không ít người lo lắng cho nền giáo dục nước nhà.