Sử dụng tài sản công một cách lãng phí - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Sử dụng tài sản công một cách lãng phí trên VTC News

Thu tiền sử dụng đất năm 2017 đạt 127.000 tỷ đồng

Thu tiền sử dụng đất năm 2017 đạt 127.000 tỷ đồng

Theo thống kê của Bộ Tài chính, năm 2017, số thu từ tiền sử dụng đất là 127.000 tỷ đồng, còn tiền thuê đất là xấp xỉ 27.000 tỷ đồng.