Tìm thấy 9 kết quả với từ khóa “

sở giao dịch chứng khoán

Ông Lê Hải Trà được giao điều hành HĐQT của HOSE

Ông Lê Hải Trà được giao điều hành HĐQT của HOSE

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1526/QĐ-BTC ngày 03/8/2017 giao ông Lê Hải Trà, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) phụ trách Hội đồng quản trị Sở GDCK TP.HCM (HOSE), như vậy dàn lãnh đạo hiện tại của Sở chứng khoán TPCHM đều là thế hệ 7X.