Tìm thấy 1.435 kết quả với từ khóa “

smartphone

iPhone 6 thành máy cổ

iPhone 6 thành máy cổ

Do đã ngừng phân phối trong 5 năm, iPhone 6 bị Apple đưa vào danh sách hàng cổ, chỉ còn được cập nhật phần mềm và sửa chữa linh kiện.