Tìm thấy 17 kết quả với từ khóa “

SCB

Nghịch lý tại ngân hàng SCB

Nghịch lý tại ngân hàng SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn gây bất ngờ khi thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm giảm sâu 56% nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng 21%.

Ngân hàng xuống giá

Ngân hàng xuống giá

Mặc dù những khó khăn nhất của ngành ngân hàng đã qua đi nhưng nhiều ngân hàng vẫn xuống giá thê thảm.