Tìm thấy 78 kết quả với từ khóa “

sáp nhập

TP.HCM sẽ sáp nhập các phường thế nào?

TP.HCM sẽ sáp nhập các phường thế nào?

Để tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế, xã hội, TP.HCM đã ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.