Tìm thấy 138 kết quả với từ khóa “

sản xuất

Nghề rèn sắt lắm công phu

Nghề rèn sắt lắm công phu

Video 04:31 01/10/2015 0

Nghề rèn sắt thủ công xưa là nghề được xã hội tôn vinh bởi sự tài hoa khéo léo của người thợ và sản phẩm của nghề này gắn liền với sản xuất nông nghiệp.