Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

sách giáo khoa lịch sử

Học sinh lập Facebook cho vua Quang Trung

Học sinh lập Facebook cho vua Quang Trung

Thay vì học Lịch sử một cách khô khan, các bạn học sinh lớp 9 trường Phổ thông Liên cấp Olympia (Hà Nội) nghĩ ra cách thể hiện nội dung bài học dưới giao diện một trang Facebook.