Tìm thấy 19 kết quả với từ khóa “

rủi ro

Phó TGĐ VPBank: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ để giảm thiểu gian lận, rủi ro đạo đức nghề nghiệp

Phó TGĐ VPBank: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ để giảm thiểu gian lận, rủi ro đạo đức nghề nghiệp

Theo ông Nguyễn Thành Long, Phó TGĐ, Giám đốc Khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ VPBank, bên cạnh việc phát kiển kinh doanh mạnh mẽ, Ngân hàng cần phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm bảo đảm giảm thiểu các rủi ro hoạt động, rủi ro tuân thủ, bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định, bền vững và phát triển.

Quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất hướng tới chuẩn mực Basel tại BIDV

Quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất hướng tới chuẩn mực Basel tại BIDV

Là một trong những ngân hàng thương mại lâu đời nhất Việt Nam, trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam luôn cập nhật, áp dụng các phương pháp, mô hình quản trị tiên tiến.