Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

Real Madrid vs Atletico Madrid

Sao cứ mãi phán xét Ronaldo?

Sao cứ mãi phán xét Ronaldo?

Nếu miệng lưỡi thế gian là thứ để phán xét một người, có lẽ Cristiano Ronaldo sẽ không bao giờ có về mình những gì đáng được nhận.