Tìm thấy 9 kết quả với từ khóa “

rác thải formosa

Võ Kim Cự - không chỉ đi trong bão Formosa

Võ Kim Cự - không chỉ đi trong bão Formosa

Nhiều người ở Hà Tĩnh cho rằng, ông Võ Kim Cự là kiểu người “ngã xuống rồi vùng dậy chạy”, gan lì, quyết liệt đến lạ lùng, bao phen gặp bão tố ông đều vùng vẫy thoát nạn.