quỹ tiền lương các doanh nghiệp - VTC News
Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

quỹ tiền lương các doanh nghiệp

Kiểm toán 'khui' hàng loạt vấn đề lương, thưởng một doanh nghiệp công ích

Kiểm toán 'khui' hàng loạt vấn đề lương, thưởng một doanh nghiệp công ích

Kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, dòng tiền trong năm âm, chưa phân phối lợi nhuận phát sinh từ năm 2014 đến năm 2016, nhưng công ty này đã chi khen thưởng, phúc lợi lũy kế đến ngày 31/12/2016 với số tiền 11,5 tỷ đồng và làm cho quỹ khen thưởng, phúc lợi trên bảng cân đối kế toán bị âm trên 8,2 tỷ đồng.