Tìm thấy 26 kết quả với từ khóa “

quản lý đất đai

Thanh tra tài sản Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thanh tra tài sản Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thanh tra Chính phủ vừa quyết định thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành làm việc với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) liên quan tới quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại doanh nghiệp này trong giai đoạn từ 1/2013 - 12/2017.