Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

quản lý báo chí

TP.HCM sẽ còn 19 cơ quan báo chí

TP.HCM sẽ còn 19 cơ quan báo chí

Sau sắp xếp, TP.HCM còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in (trong đó hai tờ thuộc tổ chức tôn giáo), một đài phát thanh, một đài truyền hình và 10 tạp chí.